Aktualności

Akt zawierzenia Polski i siebie Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Niepokalana Dziewico Maryjo, przeczysta Matko Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wejrzyj okiem miłosierdzia swego na naród Twój polski, który zwraca się dziś do Ciebie ze wszystkich stron swej Ojczyzny i świata.

Wspomnij, Hetmanko nasza, że Ciebie onegdaj król nasz, Jan Kazimierz, po szwedzkim najeździe, na Patronkę i Królową Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie powierzył (kard. August Hlond). W dobie potężnych zagrożeń i niebezpieczeństw, duchowych i doczesnych, do Twego Niepokalanego Serca uciekamy się i zawierzamy Mu, Pani i Królowo nasza, ożywieni wiarą i ufnością, albowiem nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto się pod Twoją obronę ucieka, o Twoje wstawiennictwo błaga i żebrze wspomożenia Twojego, miał być przez Ciebie opuszczony (św. Bernard z Clairvaux).

Aby nasze zawierzenie było Tobie i Panu Bogu miłe, obdarz nas, Matko łaski Bożej, sercem czystym i szczerze skruszonym za grzechy nasze i narodu naszego. Wspomożenie wiernych, udziel nam rady i siły, abyśmy wyprostowali ścieżki życia naszego, naszych rodzin i państwa, w wierności prawu Bożemu, zawartemu w Dekalogu, w posłuszeństwie nauce Ewangelii oraz prawom Kościoła ustanowionego przez Twego Syna.

Panno można, obdarz nas duchem pokory, ofiarności i przezwyciężania siebie, potrzebnym do praktykowania pokuty, do której wezwał nas uroczyście Odkupiciel, a bez której zginiemy (Łk 13, 5). Zwierciadło sprawiedliwości, nie pozwól abyśmy zobojętnieli wobec grzechów wołających o pomstę do Nieba, popełnianych zwłaszcza wobec najbardziej bezbronnych – zabijanych nienarodzonych i krzywdzonych dzieci.

Panno nieskalana, uproś całemu naszemu społeczeństwu łaskę czystości obyczajów i wstrzemięźliwości, tak aby nasza Ojczyzna była Ci rzeczywiście poddana i miła, o nasza Królowo! Matko dobrej rady, obdarz władze nasze mądrością i roztropnością, by mając na względzie jedynie autentyczne dobro wspólne i rzeczywistą sprawiedliwość, rządziły Rzecząpospolitą w prawdzie i godziwości. Królowo Apostołów, obdarz nasze duchowieństwo gorliwością o chwałę Bożą i wiarę prawą, a także żywą troską o zbawienie dusz. Królowo pokoju, udziel wszystkim narodom pokoju Bożego, który zaprowadzić może jedynie Książę trwałego pokoju – Chrystus Król (Iz 9, 5). Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, otocz Twą matczyną i najlitościwszą opieką wszystkich cierpiących członków naszego narodu. Ucieczko grzesznych, otwórz polskie serca dotąd zamknięte na łaskę Twego Syna i zaprowadź je do źródeł żywota wiecznego.

Matko Różańcowa, obiecałaś w Fatimie, że w obliczu współczesnych niebezpieczeństw Twoje Niepokalane Serce będzie dla nas schronieniem i pewną drogą do Boga, dlatego ufamy niewzruszenie, że Twoje miłosierne spojrzenie spocznie na naszych troskach i na naszych utrapieniach, że obejmie nasze zmagania i nasze słabości (Pius XII). Pragnąc dostąpić Twej opieki, a za Twym pośrednictwem otrzymać od Boga siłę i wytrwałość w dobrym pośród trudów, przeciwności i wszelkich niebezpieczeństw, oto dziś zawierzamy Twemu Niepokalanemu Sercu siebie, nasze rodziny oraz całą Polskę, z naszymi władzami, duchowieństwem i wszystkimi rodakami. Jesteśmy cali Twoi, dzisiaj i przez wszystkie dni naszego życia. Weź nas takimi, jakimi dzisiaj jesteśmy i uczyń, jakimi nas chcesz, ku chwale Boga, teraz i w wieczności, albowiem w Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich Świętych swoich (św. Maksymilian Kolbe).

Przyczyno naszej radości, uproś nam poddanie się woli Bożej w krzyżu i cierpieniu, o Królowo Nieba, która czekasz na nas w naszej niebieskiej ojczyźnie wiekuistego szczęścia.

Najświętsza Boga Rodzicielko: przyjdź Królestwo Boże przez Niepokalane Serce Twoje! Królowo Polski: módl się za nami!WSKAZÓWKI ODNOŚNIE DO SPOSOBU DOKONANIA AKTU ZAWIERZENIA W DOMU

Aktu zawierzenia można dokonać o jakiejkolwiek porze dnia, sugerujemy jednak, aby dokonać go o tej samej godzinie, co kapłani w Państwa parafii, w jedności z nimi (jeśli dołączyli do inicjatywy), bądź przy okazji modlitwy Anioł Pański w południe lub Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00. Jeśli to możliwe, dokonajmy go z wszystkimi domownikami.

Aktu zawierzenia dokonujemy klęcząc przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny lub przynajmniej u stóp krzyża. Poprzedźmy go krótką chwilą skupienia, którą wykorzystajmy na wzbudzenie w sobie żalu za grzechy i poprośmy w sercu Matkę Bożą o pomoc, tak by ten akt zawierzenia był Jej i Panu Bogu miły. Następnie odmówmy jedną z modlitw maryjnych, np. Anioł Pański, Litanię Loretańską lub dziesiątkę różańca. Potem, bez pośpiechu, odmówmy wspólnie cały akt zawierzenia, skupiając się na znaczeniu słów. Następnie podziękujmy Panu Bogu za owoce duchowe, których chce nam udzielić za orędownictwem i pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, odmawiając Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Całość tego domowego rytuału zakończmy odśpiewaniem wybranej pieśni maryjnej, np. Z dawna Polski Tyś Królową albo Idźmy, tulmy się jak dziatki.Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, zaangażowanym w remont kaplicy i innych pomieszczeń pustelni. 

W sposób szczególny podziękowania kierujemy do Wojowników Maryi i Strażników Najświętszego Sakramentu, którzy swoją pracą i ofiarą sprawili, że to dzieło świeci pięknem nie tylko odnowionych ścian, podłóg i mebli oraz dokonanych zmian w wystroju i nowymi przedmiotami kultu religijnego, ale promieniuje duchem ofiary i poświęcenia, który wypływał z serca tych osób, wzmocnionym modlitwami tych, którzy duchowo  towarzyszyli ich pracy oraz zaangażowali się w przygotowywanie dla nich posiłki oraz sprzątanie pomieszczeń po remontach. 

Oto wynik końcowy – zapraszam do obejrzenia zdjęć  

oraz fizycznego spotkania z Jezusem Chrystusem na Adoracji Najświętszego Sakramentu! 

Dziś, tj. 21 czerwca br., poświęciliśmy pasyjkę na krzyżu w kaplicy i wyremontowane pomieszczenia.

 

STAŁE PUNKTY PROGRAMU!

W TYGODNIU:

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – 24 H

Eucharystia:

 w niedziele – godz. 10.00

w dni powszednie – godz. 12.00


Koronka do Bożego Miłosierdzia: codziennie o godz. 15.00


Liturgia Godzin w dni powszednie

Godzina Czytań – godz. 5.00

Jutrznia z rozmyślaniem – godz. 6.00

Nieszpory z Litanią do Wszystkich Świętych – godz. 18.00

w Niedzielę: godzina czytań i jutrznia – godz. 7.00


Rachunek sumienia, Różaniec i Kompleta: o godz. 20.00


NOC KONFESJONAŁU: PIĄTEK – OD GODZ. 21.00 DO 24.00


W MIESIĄCU:


PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA  o godz. 17.00 

uczcijmy serce św. Józefa  Nieszpory, nabożeństwo do św. Józefa, Msza św. w intencji całej Wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu.

Po Mszy św. – spotkanie formacyjne dla Posłańców Chrystusa.


PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  o godz. 15.00 

nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi 

i Msza św. w intencji wynagradzającej.


13 DZIEŃ MIESIĄCA – NOWE NABOŻEŃSTWO MARYJNE

MODLITWA – WYNAGRODZENIE – POKUTA”, 

w intencji kapłanów i zakonników.

o godz. 19.00: Msza św. z procesją eucharystyczną i różańcem.


W duchowej łączności Strażnicy Najświętszego Sakramentu 

z błogosławieństwem, ks. Darek – salezjanin pustelnik

Marszałki, dn. 19.03.2020 r.

Drogi memu sercu Strażniku Najświętszego Sakramentu!

Pan Bóg wybrał sobie Świętego Józefa na Opiekuna Świętej Rodziny. On, w odpowiedzi na Boże wezwanie, podporządkował Mu całe swoje życie. Bóg mówił do jego serca, a święty posłuszny Jego natchnieniom służył z oddaniem Jezusowi i Maryi. 

Święty Józef jest patronem naszej Wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu, która, w co głęboko wierzymy, jest także owocem Bożego natchnienia. Pomyślałem więc, że Jego liturgiczne wspomnienie (19 marca), będzie to dobra okazja, aby skierować do Ciebie, Drogi Strażniku Jezusa Eucharystycznego, kilka ciepłych słów☺ (pomimo trudnego czasu).

Przeżywając Wielki Post bierzemy na ramiona, wraz z Jezusem, krzyż naszej codzienności. W tym czasie nasza Ojczyzna i świat  przeżywają trudny okresie epidemii. Nie wiemy co przyniesie kolejny dzień, ale dzięki wierze jesteśmy spokojni o jutro, które, w co głęboko wierzymy, ma być naznaczone znamieniem „CZUWANIA” – czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie spodziewacie Syn Człowieczy przyjdzie (por. Mt 24,42-44)! W pustelni każdego dnia modlimy się o oddalenie tej epidemii,śpiewając w tej intencji Suplikacje. 

Dziś (19 marca) rozpoczyna swój szturm do nieba pierwsza Róża w krucjacie modlitwy za kapłanów i zakonników, w intencji wynagradzającej za ich zniewagi i niewierności, z prośbą o świętość życia dla nich! Jest to wieczysta nowenna pompejańska – jedna RÓŻA liczy 56 osób. Jeżeli Drogi Strażniku, byłbyś zainteresowany tą formą modlitwy, to proszę zadzwoń do Pan Bożenki, Ona poda Ci więcej informacji!

W każdy 13 dzień miesiąca, o godz. 19.00, również w tej intencji  za kapłanów i zakonników, sprawujemy Eucharystię i przeżywamy nabożeństwo maryjne – jak prosiła Matka Boża Pierinę w Montichiari we Włoszech. Zapraszam do uczestnictwa, jak się uda to także ciałem, jeśli nie , to duchem na pewno☺!


Każda pierwsza środa miesiąca, jest poświęcona św. Józefowi, naszemu patronowi. O godz. 17.30 przeżywamy nabożeństwo ku czci  Przeczystego Serca Oblubieńca Maryi , a o godz. 18.00 jest Eucharystia w intencji wszystkich członków wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu. Pamiętamy o żywych i zmarłych jej członkach, kładąc na ołtarzu Księgę Strażnika Najświętszego Sakramentu, gdzie wpisane są również Twoje dane.  Tak duchowo łączymy się ze wszystkimi, ale zapraszamy też do uczestnictwa ciałem.

Teraz czas złożyć sobie życzenia!

Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby RADOŚĆ WIELKANOCNEGO PORANKA, nie była tylko pięknym życzeniem.  Jezus nie umarł po to, abyśmy tylko pięknie mówili, ale przede wszystkim, abyśmy PIĘKNIE ŻYLI! To jest najpiękniejsza rzecz jaką możemy zrobić, dla zagubionego i pogrążonego dziś w smutku świata, przypomnieć o tym, że JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ I OTWORZYŁ NAM DROGĘ DO NIEBA! 

Jezus żyje – Alleluja! Niech żyje w Tobie, we mnie i w NAS☺!

Pamiętajmy, że teraz On chce żyć również przez nas!  Niech nasze bycie Strażnikami Najświętszego Sakramentu, obudzi w nas tę miłość i to pragnienie - aby służyć innym, modlitwą, dobrym słowem i czynami miłosierdzia!

Dziękuję Bogu, za Ciebie Kochany Bracie/ Siostro i za całą naszą Wspólnotę i z serca błogosławię

Ks. Dariusz Szyszka sdb