Regulamin Domu Rekolekcyjnego

PUSTELNIA SALEZJAŃSKA – OGNISKO MIŁOSIERDZIA

Życie pustelnicze ma swój specyficzny charakter, przeżywa się je w określonym rytmie, tzn. wszystko co się wykonuje:
modlitwa, praca, posiłki, nauka, odpoczynek, itd.,
czyni się na chwałę Bożą,
przeżywając cały czas w Jego obecności.

W życiu codziennym, pełnym zabiegania, trosk i niepokojów, jest to często bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego, jeśli chcesz dobrze zrozumieć podany regulamin i plan dnia, najpierw przeczytaj sobie zamieszczony artykuł: „RYTM WIARY”.

 

„Milczenie jest chwałą Boga”
Lucien Cheneviere OCR

 

  Jeśli chcesz dobrze przeżyć czas rekolekcji w duchu pustyni, to już na początku
postanów sobie:
że będziesz cenił milczenie – zachowasz je
i innym będziesz w tym pomagał.
Wtedy Bóg,
dzięki twojemu nastawieniu,
nada twemu sercu właściwy rytm,
któremu na imię Świętość!
Warto więc, pozwolić się Jemu
prowadzić!

 

„Jezus chce mieć w swojej służbie tylko wspaniałomyślne serca i radosne twarze”.
Lucien Cheneviere OCR
On sam powiedział:
„Aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.
(J 15,11)
Naucz się łączyć milczenie z radością!
Nie musisz używać słów, po to, aby okazać innym życzliwość, uprzejmość czy serdeczność,
służymy sobie i wzajemnie się pozdrawiamy, przede wszystkim używając języka miłości.
Pamiętaj, że „żar serca jaśnieje w twoich oczach…”!

REGULAMIN

Pustelnia Salezjańska – Ognisko Miłosierdzia zaprasza, przez cały rok, do przeżycia indywidualnych rekolekcji w duchu pustyni. Mogą w nich uczestniczyć: kapłani, osoby konsekrowane, świeccy i młodzież powyżej 18 roku życia, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Każdy z uczestników rekolekcji odpowiada osobiście za sposób przeżywania tego czasu, pamiętając zawsze, że najważniejszą sprawą, o którą tutaj dbamy jest troska o coraz głębszy kontakt z Bogiem.

 

Dlatego, dla jasności wspólnego celu, jedności ducha tych rekolekcji i zapewnienia spokoju w ich przeżywaniu, nie przyjmujemy grup mających swój własny program, tylko pojedyncze osoby chcące włączyć się w naszą propozycję. Regulamin domu wraz z planem dnia, znajduje się na stronie internetowej pustelni: www.pustelniamarszalki.pl . Otrzyma je każdy, kto zechce na jakiś czas, włączyć się w życie monastyczne, aby tworzyć wraz z nami rekolekcyjną wspólnotę. Być może zapoznanie się z regulaminem domu – o dość surowym charakterze – stanie się zachętą do spędzenia kilku rekolekcyjnych dni w zaciszu naszego eremu.

Rezerwacji miejsc oraz informacji szczegółowych udziela ks. Dariusz Szyszka salezjanin-pustelnik (jego tel. 696 451 302; najlepiej kontaktować się z nim w godz. 14.00–15.00 i 19.00–20.00).

 

Zapisów można dokonywać również logując się na stronie www pustelni lub kontaktując się osobiście z administratorem strony (jego dane podane są w kontaktach).

 

Jeśli chcesz o coś zapytać lub poprosić o modlitwę możesz również napisać maila na adres pustelni.

Zapisując się podajemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stan (kapłan, osoba konsekrowana, świecki, adres zamieszkania, PESEL i numer telefonu – w razie potrzeby skontaktowania się). Dobrze jest podać, oprócz daty przybycia, także godzinę, o której się przybędzie na rekolekcje. Od razu po przybyciu do domu rekolekcyjnego, potwierdzamy swoją obecność u księdza-pustelnika lub osoby pracującej w kuchni, legitymując się dowodem tożsamości, celebretem lub legitymacją zakonną.

Kosztem pobytu jest dobrowolna ofiara,
wrzucona ( przed wyjazdem) do „SKARBONY MIŁOSIERDZIA”.

1.   Pobyt w pustelni ma charakter rekolekcji indywidualnych, przeżywanych w samotności (na wzór życia pustelniczego) i w oderwaniu od świata zewnętrznego, aby skupić się bardziej na osobistej modlitwie i pogłębianiu relacji z Ojcem, który jest w Niebie.

 

2.  Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała przez całą dobę. Eucharystia będzie celebrowana zwykle w samo południe. Poza wspólnotowymi modlitwami, rekolektanci i Strażnicy Najświętszego Sakramentu zadbają, aby w kaplicy zawsze był ktoś adorujący Chrystusa Eucharystycznego.

 

3.  Chcący adorować Jezusa Eucharystycznego, wpisują się do specjalnej „Księgi Adoracji” przy poszczególnej godzinie, kiedy będą trwać na adoracji. Osoba kończąca adorację, nie może opuścić kaplicy przed przyjściem zmiennika. W przypadkach losowych, adorujemy Najświętszy Sakrament do momentu przybycia kolejnej osoby z listy.

 

4.  Istnieje również „Księga Intencji”, gdzie można wpisać swoje osobiste intencje, w których będziemy się modlić, każdego dnia, w czasie Różańca Świętego.

 

5.  Obecność na modlitwach, Mszy św. i uczestnictwo we wszystkich punktach programu jest obowiązkowe.

 

6.  15 minut przed modlitwami wspólnotowymi w kaplicy, w domu rekolekcyjnym rozlega się dzwonek przypominający o tym.

 

7.  Przybywających na rekolekcje prosimy o zadbanie o godny strój na terenie pustelni. Zasada jest taka sama jak w miejscach sakralnych, nie chodzimy w krótkich spódnicach i spodenkach oraz w koszulkach na ramiączkach.

 

8.  Osobom starszym i chorym oraz mającym wysokie wymagania, nie gwarantujemy odpowiednich warunków. W domu nie ma windy, a warunki lokalowe są dość skromne.

 

9.  W programie jest również czas pracy fizycznej, dlatego prosimy o zabranie ze sobą stroju roboczego.

 

10.  Podczas pracy staramy się zachować milczenie; przekazujemy sobie jedynie informacje konieczne, związane z wykonywanym zajęciem.

 

11.  Praca dobrze wykonywana przybliża nas także do Boga, dlatego rozpoczynamy ją wspólną modlitwą.

 

12.  Posiłki, które będziemy spożywać, przygotowujemy razem. Będą one skromne, ale zapewniające zaspokojenie głodu, aby również w ten sposób zbliżyć się do sposobu życia pustelniczego. Ksiądz Bosko mówił do salezjanów, że „chleba, pracy i nieba wam nie zabraknie”. Was też tutaj o tym zapewniamy!

 

13.  W duchu pustyni, nie jemy między posiłkami. Spożywamy trzy posiłki dzienni (śniadanie, obiad, kolacja) i jemy tylko to, co jest podane na stół; nie dojadamy i nie przechowujemy pożywienia w pokojach.

 

14.  Jedną z oznak formacji duchowej jest wdzięczność za to, co zostało mi podane do stołu i nie wybrzydzanie. Jedz to co zostało podane i dziękuj za to, co zjadłeś, a zawsze będziesz syty!

 

15.  Na posiłki prosimy przychodzić punktualnie, zgodnie z porządkiem dnia pustelni. Prosimy zadbać o milczenie, życzliwość i pogodne usposobienie w trakcie ich spożywania.

 

16.  Posiłki zaczynamy i kończymy indywidualnie, z wyjątkiem obiadu niedzielnego, w czasie którego modlimy się razem. Pamiętajmy, aby naczynia po posiłku zanieść do zmywalni i w miarę możliwości, umyć je samodzielnie.

 

17.  Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek w domu rekolekcyjnym i na terenie pustelni.

 

18.  Nie używamy komórek i nie korzystamy z innego sprzętu elektronicznego oraz Internetu. Jeśli ktoś ma trudność z zachowaniem tego punktu, może na czas pobytu na rekolekcjach, sprzęt elektroniczny oddać w depozyt.

 

19.  W domu rekolekcyjnym nie słuchamy radia i muzyki oraz nie oglądamy telewizji i filmów.

 

20.  Każdorazowe wyjście z pustelni, w czasie trwania rekolekcji, należy zgłaszać księdzu Dariuszowi. Łamanie tego punktu regulaminu i nie stosowanie się do powyższych zakazów, może spowodować skreślenie z listy rekolektantów.

 

21.  Nie wchodzimy do pokoi-cel innych rekolektantów – szanujemy ich prywatność. Każdy ma zapewnioną klauzurę w pustelni.

 

22.  Po modlitwie na zakończenie dnia obowiązuje „Święte Milczenie”. Przebywamy na adoracji w kaplicy lub w swoim pokoju-celi.

 

23.  Ewentualne ofiary na cele pustelni można wrzucać do „Skarbony miłosierdzia”.

Za życzliwość, wszelkie ofiary oraz aktywne włączenie się w życie naszej pustelni z całego serca dziękujemy.

Większość dni w roku, przebiega w pustelni w Marszałkach tak samo. Oto plan dnia, według którego żyje pustelnik, mieszkańcy domu i osoby przybywające na indywidualne rekolekcje.