Aktualności

WALCZMY O ŚWĘTOŚĆ KOŚCIOŁA – BO CZASY, W KTÓRYCH ŻYJEMY SĄ OSTATECZNE!

„ZDUMIEWALI SIĘ JEGO NAUKĄ, UCZYŁ ICH BOWIEM JAK TEN, KTÓRY MA WŁADZĘ, A NIE JAK UCZENI W PIŚMIE.”(Mk 1,22)

- Pan Jezus przekazywał Bożą Naukę całym sobą!

- Jego słowa były Słowami Boga – były nauką z mocą, bo Bóg jest Wszechmogący!

- żaden zły duch nie był w stanie oprzeć się Jemu, ani znieść Jego obecności.

- dlatego każde spotkanie Jezusa z opętanym sprawiało wielkie poruszenie i zewnętrzną manifestację złego ducha.

- zły duch nie mógł znieść bliskości Boga, którego świadomie odrzucił.

- moc nauki Jezusa płynie z Jego Boskiej natury.

- siłą tej potęgi rozkazuje złemu duchowi, a on z wielką agresją i przeraźliwym wrzaskiem musi uciekać.

- siła władzy Boskiej została przekazana przez Jezusa Apostołom i ich następcom.

- dlatego moc Słowa i skuteczność walki duchowej zależą od świętości uczniów.

- zły duch boi się tego co święte!

- jeśli jednak ktoś żyje w grzechu, a jest uczniem Chrystusa, to zły duch wykorzystuje go do własnych celów – czyni z niego dobry kamuflaż swej niszczycielskiej siły.

- na to co święte i w swej istocie niezmienne, zostaje założona ciemna kurtyna ludzkich zasad, których autorem jest władca tego świata – ojciec kłamstwa – Szatan.

- w ten sposób oczyszcza on sobie teren z tego co święte, aby nie dać się zdemaskować, a ochrzczonym odebrać  godność Dzieci Bożych i łaskę zbawienia.

- dlatego potrzeba dziś świętych kapłanów, którzy oddadzą się całkowicie na służbę Jezusowi Chrystusowi.

- pod płaszczem Niepokalanej Wspomożycielki – Matki Kościoła,  będą oni nauczać z Bożą mocą prawd Ewangelii, aby ratować zniewolone przez Szatana Dzieci Boże, by przywrócić im utraconą godność.

- w ten sposób będą ukazywać światu piękno świętości i budować JEDEN, ŚWIĘTY, POWOSZECHNY I APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ!

Ostatnie roraty w pustelni połączone z Nowenną do Dzieciątka Jezus

24 grudnia o godz. 6.15

– w intencji solenizantów dnia dzisiejszego i wszystkich przybywający na modlitwę do pustelni.

PASTERKA W PUSTELNI

o północy. (00.00)

– w intencji Rodzin i wszystkich, którzy przybędą na tę Eucharystię.

Msze święte w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (25, 26.12)

o godz. 10.00

Nowy ROK 2019

przywitamy Mszą św. o północy (00.00),

a wcześniej o godz. 23.15 – w modlitwie różańcowej podziękujemy za kończący się ROK 2018

– w intencji tych, którzy w Roku 2018 przybyli do pustelni i tych, którzy w Roku 2019 do niej przybędą.