Aktualności

Echo z Pustelni w Marszałkach

 

W niedzielę 16 czerwca Strażnicy Najświętszego Sakramentu i sympatycy  tego Ogniska Miłosierdzia w Pustelni w Marszałkach, uwielbiali TrójcęŚwiętą.

Mszę Świętą celebrował Wikariusz Inspektora Salezjańskiej Inspektorii Wrocławskiej ks. Piotr Lorek sdb, a koncelebrował,  gospodarz miejsca – ks.Dariusz Szyszka sdb.

 

Homilię wygłosił Ks. Piotr Lorek. Mówił o tajemnicy Trójcy Świętej. 

Odkrywanie tej tajemnicy porównał do „ szlifowania diamentu, drogocennego kamienia, którego obróbka wymaga cierpliwości i precyzji.  

TrójcaŚwięta jest tajemnicą, ale nie całkowicie zamkniętą i nieosiągalną. 

To nie jest coś, czego człowiek nigdy nie zrozumie, ale coś czego człowiek nigdy nie skończy poznawać.“

 

O Ojcu, Synu i Duchu Świętym opowiedział Jezus swoim uczniom.  

My natomiast możemy o tym rozważać czytając Pismo Święte.

Adorując w ciszy, często samotnie i w nocy - NajświętszySakrament, ten widomy dla nas znak pozostawiony przez Pana Jezusa – możemy uwielbiać, dziękować

i prosić całą Trójcę Świetą:

 

„Boga nad nami – Ojca wszechrzeczy, Stwórcę;

 

Boga z nami- Emmanuela,  Syna Bożego, Mesjasza,  Syna Człowieczego, Nauczyciela;

 

Boga w nas – Ducha Świętego, Pocieszyciela, Uzdrowiciela.“

 

W  Trójcy Świętej podziwiamy MIŁOŚĆ!!!

 

Ks. Piotr powiedział, żemałżeństwa powinny dążyć do takiej miłości,  która zachowuje odrębność osobowości, pomaga drugiej osobie wzrastać,  łączy i jest 

w każdym szczególe piękna, kocha prawdę o sobie samym oraz jest skierowana na innych ludzi.

 

Ucztę Duchową zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół budynku Pustelni, a zaraz potem była uczta dla ciała z przepysznym rosołem

 i innymi daniami. Będąc obok siebie mogliśmy się lepiej poznać i zachwycić wiarą oraz życiem członków naszej wspólnoty.

 

Chwała Panu!

 

I ja tam byłam, pyszną kawę piłam! 

 

Marszałki, 16.06. 2019                                                                                                  Zofia

8 czerwca 2019 r.

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Maryjny Szturm do Nieba  - wołanie o dary Ducha Świętego dla Kościoła

Rozpoczęcie: o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim

O północy będzie celebrowana Eucharystia dziękczynno-błagalna – w intencji Kościoła Katolickiego

 

13 czerwca 2019 r.

NOWE NABOŻEŃSTWO MARYJNE

w intencji kapłanów – modlitwa przebłagalna za niewierności i wołanie o świętość życia dla nich

Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 19.00 , potem procesja Eucharystyczna z Różańcem w podanej intencji

 

16 czerwca 2019 r.

ODPUST W NASZEJ KAPLICY - Uroczystość Trójcy Świętej

Msza św. odpustowa o godz. 10.00

– przewodniczył jej będzie Wikariusz Księdza Inspektora – ks. Piotr Lorek SDB

Po Mszy św. procesja Eucharystyczna i Agapa odpustowa

 

20 czerwca 2019 r.

BOŻE CIAŁO

Msza św. w pustelni o godz. 9.00

Potem włączamy się w liturgię w parafii:

Msza św. o godz. 11.00 a po niej Procesja do czterech ołtarzy

Przy pustelni będzie 4 ołtarz i zakończenie procesji

 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE codziennie o godz. 20.00

1 maja 2019r. w Pustelni Salezjańskiej w Marszałkach odbyła się Msza św. w intencji Wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu (SNS) i jej grupy formacyjnej – Posłańców Chrystusa (PCh), która właśnie od tego dnia rozpoczęła swe istnienie. Najświętszą Ofiarę złożył Bogu ks. Dariusz Szyszka, wybierając Patrona tego dnia – św. Józefa Rzemieślnika – na  Opiekuna Posłańców Chrystusa.

Wspólnota SNS powstała 1 listopada 2017r. czyli w chwili, w której rozpoczęliśmy adorację wieczystą Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adorację rozpoczęły 3 osoby. Stopniowo o wspaniałym darze Adoracji Najświętszego Sakramentu – przez całą dobę i nieustannie - dowiadywali się ufający Panu, przychodzili, przyjeżdżali, by Jego adorować.  Czując w sercu, że takiego daru nie mogą pozostawić na dłużej – dołączali do wspólnoty, by adorować Pana systematycznie. Jedynym warunkiem włączenia się, jest umiłowanie Jezusa i pragnienie, by oddać Jemu czas - trwając przed Jego Obliczem, zawartym w Najświętszym Sakramencie – we dnie, czy w nocy.

       Aktualnie Wspólnota Strażników Najświętszego Sakramentu dzieli się na trzy grupy:

  1. Posłańcy Chrystusa
  2. Strażnicy Najświętszego Sakramentu
  3. Duchowi członkowie wspólnoty SNS

W homilii kapłan przypomniał, że w czasie ostatniego objawienia w Fatimie, które zapowiedziała wcześniej Maryja, a które nastąpiło 13 października 1917r. ukazał się św. Józef z Dzieciątkiem błogosławiącym światu. W ten sposób Maryja, wskazuje na wyjątkowość św. Józefa w planach zbawienia. To znak, że św. Józef jest ratunkiem dla współczesnego świata. Z tego też powodu opiekun duchowy wspólnot PCH i SNS – ks. D. Szyszka, obrał za Patrona Świętego Józefa. Przybliżając  sylwetkę Św. Józefa zebranym na Eucharystii, wskazał na normalność i prostotę, które posiadał, jako wychowawca Jezusa oraz trzy ważne cnoty wychowawcze, które go wyróżniały ( zob. Brat Elie Ayroulet FSJ, Św. Józef wychowawcą. Rola ojca w dziele zbawienia):

  1. AUTORYTET

Święty Józef pomagał Jezusowi wzrastać, będąc podporządkowany misji ojcostwa, które polega na podporządkowywaniu się Synowi, aby On mógł być coraz bardziej obecny. To tak samo jak Bóg stwarza. Bóg wycofuje się, ale nie po to, aby być nie obecny, ale aby świat mógł dalej rozwijać się i wzrastać. Tutaj występuje piękna analogia: od ojcostwa Boga do ojcostwa człowieka. W ten sposób ojcostwo jest wzorem dla każdego ojcostwa - ojcostwo cielesne i duchowe.

  1. POKORA

Wycofać się, ale nie przestawać wspierać – wymaga niezwykłej pokory. Święty Józef towarzyszył Panu Jezusowi w Jego rozwoju człowieczeństwa nie narzucając swojego autorytetu. Jest obecny w ojcostwie św. Józefa wymiar kenotyczny – ojciec musi dążyć do uśmiercenia siebie, aby syn mógł żyć. Pan Jezus miał przed oczyma, realny przykład pokory w relacji Maryi do Józefa, która  była pełna życzliwości i prostoty – dlatego powiedział później, że „jest cichy i pokorny sercem”.

  1. WIARA

Wychowanie oznacza wiarę w tego, kogo się wychowuje. Józef miał wiarę w samego Chrystusa, ale wiara w każdego wychowanka powinna brać początek z wiary w Boga. Wiara w Boga pomaga wierzyć w dzieci, które się wychowuje.

Święty Józef mówi każdemu ojcu rodziny:

 

-nie niepokój się powierzchownościami i różnicami

-żyj i pozwól żyć twoim dzieciom w radości Ducha Świętego

-miej wiarę w swoje dzieci, na fundamencie wiary w Boga i ufności w Bogu, gdyż oni ( Bóg i dziecko) ci zaufali.

Po komunii św. odmówiliśmy Akt poświęcenia się św. Józefowi:

„ŚWIĘTY JÓZEFIE, MÓJ NAJMILSZY OJCZE, PO JEZUSIE I MARYI NAJDROŻSZY MOJEMU SERCU, TOBIE SIĘ POWIERZAM I ODDAJĘ, JAK POWIERZYLI SIĘ TWEJ OPIECE BOŻY SYN I JEGO PRZECZYSTA MATKA.

PRZYJMIJ MNIE ZA SWOJE DZIECKO, BO JA NA CAŁE ŻYCIE OBIERAM CIĘ ZA OJCA, OPIEKUNA, OBROŃCĘ I PRZEWODNIKA MEJ DUSZY.

O MÓJ NAJLEPSZY OJCZE, ŚWIĘTY JÓZEFIE, PROWADŹ MNIE PROSTĄ DROGĄ DO JEZUSA I MARYI.

NAUCZ MNIE KOCHAĆ WSZYSTKICH CZYSTĄ MIŁOŚCIĄ I BYĆ GOTOWYM DO POŚWIĘCEŃ DLA BLIŹNICH.

NAUCZ WALCZYĆ Z POKUSAMI CIAŁA, ŚWIATA I SZATANA I ZNOSIĆ W CICHOŚCI KAŻDY KRZYŻ, JAKI MNIE SPOTKA.

NAUCZ POKORY I POSŁUSZEŃSTWA WOLI BOŻEJ.

O NAJDROŻSZY ŚWIĘTY JÓZEFIE, BĄDŹ PIASTUNEM MEJ DUSZY, ODKUPIONEJ KRWIĄ CHRYSTUSA. CZUWAJ NADE MNĄ, JAK STRZEGŁEŚ DZIECIĄTKA JEZUS, A JA CI PRZYRZEKAM WIERNOŚĆ, MIŁOŚĆ I CAŁKOWITE POSŁUSZEŃSTWO, BO UFAM, ŻE ZA TWYM WSTAWIENNICTWEM BĘDĘ ZBAWIONY. NIE PATRZ NA MOJĄ NĘDZĘ, ALE DLA MIŁOŚCI JEZUSA I MARYI PRZYJMIJ MNIE POD SWĄ OJCOWSKĄ OPIEKĘ. AMEN.”

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa. Odtąd pierwsza środa, każdego miesiąca – zgodnie z objawieniami w Brazylii w 1994r., kiedy  młodemu studentowi ukazała się Święta Rodzina, a Matka Boża poprosiła o nabożeństwo pięciu pierwszych śród miesiąca do Przeczystego Serca Świętego Józefa - będzie dla Posłańców Chrystusa, dniem spotkań formacyjnych i modlitwy w intencji dzieła i całej wspólnoty - przez przyczynę św. Józefa.

W czasie pierwszego spotkania wybraliśmy również radę spólnoty:

  • Opiekun duchowy wspólnoty - ks. Dariusz Szyszka SDB
  • Koordynator – Zofia Idczak
  • Zastępca koordynatora - Elżbieta Moś
  • Animatorzy:

-animator miłosierdzia  - Elżbieta Moś

-animator uroczystości - Ewa Zakręt

-animator medialny –Bożena Malik