Aktualności

 

STAŁE PUNKTY PROGRAMU:

Eucharystia:

 w niedziele – godz. 10.00

w dni powszednie – godz. 12.00


Koronka do Bożego Miłosierdzia  - codziennie o godz. 15.00


Liturgia Godzin w dni powszednie

Godzina Czytań – godz. 5.00

Jutrznia z rozmyślaniem – godz. 6.00

Nieszpory z Litanią do Wszystkich Świętych – godz. 18.00


Rachunek sumienia, Różaniec i Kompleta – codziennie o godz. 20.00


AKTUALNOŚCI – PAŹDZIERNIK 2019

 • W PIERWSZĄ ŚRODĘ WRZEŚNIA (02.10) o godz. 17.00 – uczcimy serce św. Józefa – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie dla Posłańców Chrystusa.


 • W PIERWSZĄ SOBOTĘ WRZEŚNIA (05.10) o godz. 15.00, aby spotkanie modlitewne, wynagradzające za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie całej wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu. 


 • 13.10. 2019  – NOWE NABOŻEŃSTWO 

MODLITWA – WYNAGRODZENIE – POKUTA”, w intencji kapłanów i zakonników Msza św. z procesją eucharystyczną i różańcem o godz. 19.00

 • 18-20.10.2019 – REKOLEKCJE W PUSTELNI 

dla wspólnoty modlitewnej Szturmujemy Niebo, duchowo z nami zjednoczonej.

Tematyka rekolekcji: MIŁOŚĆ STRAŻNICZKĄ PRAWDY!

Zaproszeni są również Strażnicy Najświętszego Sakramentu,

Program pojawi się już niebawem!!!


 • 31.10.2019 – JUBILEUSZ PUSTELNI - 2 lata !!!

Rozpoczynamy o godz. 18.00. 

W programie

Uroczysta Eucharystia – w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, 

której będzie przewodniczył: ks. Inspektor Jarosław Pizoń,

oraz wspólna Agapa!


W duchowej łączności Strażnicy Najświętszego Sakramentu 

i z błogosławieństwem, ks. Darek

 

STAŁE PUNKTY PROGRAMU:

Eucharystia:

 w niedziele – godz. 10.00

w dni powszednie – godz. 12.00

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia  - codziennie o godz. 15.00

 

Liturgia Godzin w dni powszednie

Godzina Czytań – godz. 5.00

Jutrznia z rozmyślaniem – godz. 6.00

Nieszpory z Litanią do Wszystkich Świętych – godz. 18.00

 

Rachunek sumienia, Różaniec i Kompleta – codziennie o godz. 20.00

 

AKTUALNOŚCI – WRZESIEŃ 2019

 • W PIERWSZĄ ŚRODĘ WRZEŚNIA (04.09) o godz. 17.00uczcimy serce św. Józefa – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie dla Posłańców Chrystusa.

 

 • W PIERWSZĄ SOBOTĘ WRZEŚNIA (07.09) o godz. 15.00, aby spotkanie modlitewne, wynagradzające za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie całej wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu. 

 

 • 13.09  – NOWE NABOŻEŃSTWO – Msza św. z procesją eucharystyczną i różańcem o godz. 19.00

 

STAŁE PUNKTY PROGRAMU:

Eucharystia:

 w niedziele – godz. 10.00

w dni powszednie – godz. 12.00

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia  - codziennie o godz. 15.00

 

Liturgia Godzin w dni powszednie

Godzina Czytań – godz. 5.00

Jutrznia z rozmyślaniem – godz. 6.00

Nieszpory z Litanią do Wszystkich Świętych – godz. 18.00

 

Rachunek sumienia, Różaniec i Kompleta – codziennie o godz. 20.00

 

AKTUALNOŚCI – LIPIEC 2019

 • W PIERWSZĄ ŚRODĘ LIPCA (03.07) o godz. 17.00uczcimy serce św. Józefa – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie dla Posłańców Chrystusa.

 

 • W PIERWSZĄ SOBOTĘ LIPCA (06.07) o godz. 15.00, aby spotkanie modlitewne, wynagradzające za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie całej wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu. 

 

 • 13.07  – NOWE NABOŻEŃSTWO – Msza św. z procesją eucharystyczną i różańcem o godz. 19.00

 

NOWE NABOŻEŃSTWO

Modlitwa – wynagrodzenie – pokuta, w int. kapłanów i zakonników.

 

Matka Boża prosiła o to Pierinę w Monticchiari: życzę sobie, aby 13. dzień każdego miesiąca był obchodzony jako dzień maryjny, który powinno poprzedzić 12 dni przygotowania w modlitwie. Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę – rozpoczynamy od dziś 01.07! – oto nasze modlitwy przygotowania:

DUSZO CHRYSTUSOWA

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,

Krwi Chrystusowa, napój mnie. 

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,

Na wieki wieków. Amen.

MODLITWA O SERCE CZYSTE, WIERNE I MOCNE W DOBREM

3 razy „Zdrowaś Maryjo”

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie

Najświętszej Maryi Panny

zgotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie 

i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa

zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy.

Daj nam, za Jej przyczyną, dojść do Ciebie bez grzechu.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
W duchowej łączności Strażnicy Najświętszego Sakramentu 

i z błogosławieństwem, ks. Darek

Echo z Pustelni w Marszałkach

 

W niedzielę 16 czerwca Strażnicy Najświętszego Sakramentu i sympatycy  tego Ogniska Miłosierdzia w Pustelni w Marszałkach, uwielbiali TrójcęŚwiętą.

Mszę Świętą celebrował Wikariusz Inspektora Salezjańskiej Inspektorii Wrocławskiej ks. Piotr Lorek sdb, a koncelebrował,  gospodarz miejsca – ks.Dariusz Szyszka sdb.

 

Homilię wygłosił Ks. Piotr Lorek. Mówił o tajemnicy Trójcy Świętej. 

Odkrywanie tej tajemnicy porównał do „ szlifowania diamentu, drogocennego kamienia, którego obróbka wymaga cierpliwości i precyzji.  

TrójcaŚwięta jest tajemnicą, ale nie całkowicie zamkniętą i nieosiągalną. 

To nie jest coś, czego człowiek nigdy nie zrozumie, ale coś czego człowiek nigdy nie skończy poznawać.“

 

O Ojcu, Synu i Duchu Świętym opowiedział Jezus swoim uczniom.  

My natomiast możemy o tym rozważać czytając Pismo Święte.

Adorując w ciszy, często samotnie i w nocy - NajświętszySakrament, ten widomy dla nas znak pozostawiony przez Pana Jezusa – możemy uwielbiać, dziękować

i prosić całą Trójcę Świetą:

 

„Boga nad nami – Ojca wszechrzeczy, Stwórcę;

 

Boga z nami- Emmanuela,  Syna Bożego, Mesjasza,  Syna Człowieczego, Nauczyciela;

 

Boga w nas – Ducha Świętego, Pocieszyciela, Uzdrowiciela.“

 

W  Trójcy Świętej podziwiamy MIŁOŚĆ!!!

 

Ks. Piotr powiedział, żemałżeństwa powinny dążyć do takiej miłości,  która zachowuje odrębność osobowości, pomaga drugiej osobie wzrastać,  łączy i jest 

w każdym szczególe piękna, kocha prawdę o sobie samym oraz jest skierowana na innych ludzi.

 

Ucztę Duchową zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół budynku Pustelni, a zaraz potem była uczta dla ciała z przepysznym rosołem

 i innymi daniami. Będąc obok siebie mogliśmy się lepiej poznać i zachwycić wiarą oraz życiem członków naszej wspólnoty.

 

Chwała Panu!

 

I ja tam byłam, pyszną kawę piłam! 

 

Marszałki, 16.06. 2019                                                                                                  Zofia