Aktualności

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSKO

Przed uroczystością św. Jana Bosko ( 31 stycznia) 

Odmawiamy 9-dniową nowennę, dzięki której możemy wyprosić wiele łask u Boga. Módlmy się w osobistych intencjach pamiętając również o młodzieży i Rodzinie Salezjańskiej. Dziękujmy też Panu Bogu, za Świętego Jana Bosko, bo bez Niego nie byłoby tego wszystkiego.

Intencja specjalna nowenny:

PROSZĘ O WŁĄCZENIE SIĘ W MODLITWĘ O ŁASKĘ UZDROWIENIA 

DLA NOWONONARODZONEGO DZIECKA – MAŁGOSI!


Dzień pierwszy

Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej , częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu. Amen

Po każdej modlitwie przez wszystkie dni nowenny:

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Módl się za nami św. Janie Bosko

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Dzień drugi

Święty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci. Amen

Ojcze nasz (…)

Dzień trzeci

Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo. Amen

Ojcze nasz (…)

Dzień czwarty

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień piąty

Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień szósty

Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień siódmy

Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień ósmy

Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień dziewiąty

Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen
Ojcze nasz (…)

Szczęść Boże! Już 3 lata, dzięki Bożej łasce rozwija się i służy dzieło salezjańskiej pustelni. 1 listopada 2020 r., przypada 3 rocznica jej poświęcenia! Z tej okazji, zapraszam na trzy Msze św.: 31.10. o godz. 18.00; 01.11. o godz. 10.00 i 11.30 – zapraszam do wybrania jednej – chodzi o mniejszy ścisk i zachowanie przepisów sanepidu. Msze będą odprawione jako nasze dziękczynienie za dar pustelni, z prośbą o błogosławieństwo dla dzieła i wszystkich przybywających do pustelni – w sposób szczególny za Wspólnotę Strażników Najświętszego Sakramentu i nasze Rodziny – za żywych i zmarłych! Rezygnujemy z organizacji Agapy – niech naszą największą radością stanie się przyjęcie Pana Jezusa w Eucharystii i wspólna modlitwa! Zapraszam i proszę o przekazanie informacji Duchowym Strażnikom i członkom Róż Krucjaty Modlitwy za kapłanów i zakonników oraz innym sympatykom. Z serca wszystkim błogosławię, ks. Darek – salezjanin pustelnik

PAŹDZIERNIK TO MIESIĄC RÓŻAŃCOWY!

Serdecznie zapraszam do pustelni

na wspólne rozważanie tajemnic różańcowych:

JAK ZAWSZE, O GODZ. 20.00!!!

na tym polega PIĘKNO TEGO MIESIĄCA, że nie tylko modlimy się osobno, 

ale NA RÓŻAŃCU SPOTYKAMY SIĘ JAKO WSPÓLNOTA LUDZI WIERZĄCYCH!

KRZYŻ NA GOLGOCIE w pustelni
KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY, JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!