Nowenna do Niepokalanej

Nowenna do Niepokalanej

Nowenna do Niepokalanej

 

Za 9 dni uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny! Jest to szczególny dzień dla całego Kościoła, a podwójnie ważny dla Rodziny Salezjańskiej Dlaczego?

 

Maryja, jako ta w której Słowo przyjęło ludzkie ciało, na mocy przewidzianych zasług Jezusa, już od pierwszych dni swojego życia była przepełniona łaską od Boga. Przede wszystkim została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Prawdę tę papież Pius IX w roku 1854 ogłosił jako dogmat. Od tego czasu 8 grudnia cały Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Zwolennikiem ogłoszenia dogmatu, ze względu na wiarę i synowskie oddanie Maryi, był święty Jan Bosko. Wielokrotnie przypominał on swoim chłopcom, że jest prawie niemożliwe iść do Jezusa bez pośrednictwa Maryi. Sam po latach, wspominał, że od jednego odmówionego Zdrowaś Mario rozpoczęło się dzieło salezjańskie – właśnie 8 grudnia 1841 roku, w zakrystii turyńskiego kościoła św. Franciszka z Asyżu Ksiądz Bosko spotkał młodego Bartłomieja Garelli, który został pierwszym wychowankiem oratorium.

 

Chcąc dobrze przygotować się do uroczystości, a także pamiętając o szczególnej trosce jaką Matka Boża otacza Rodzinę Salezjańską, przez Jej wstawiennictwo módlmy się w naszych intencjach odmawiając nowennę. 

 

W trakcie Nowenny, napisz list do Niepokalanej!

Podziel się z Maryją tym, czym żyjesz: podziękuj i poproś! Ona jest Dobra Matką i chce być blisko Ciebie, dlatego i Ty napisz do Niej kilka serdecznych słów.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia odbędzie się palenie listów przy figurze Niepokalanej.

 

Dzień 1 (29.11) 

O Maryjo, Twą nienaruszoną czystość, wiecznie żywą i bezustannie zbawiającą, wyrażał ów przedziwny krzak gorejący na górze Horeb, który płonął, a nie spalał się. Mocą owej łaski Niepokalanego Poczęcia wspomagaj nasze mozolne zmagania o czystość serca, myśli i czynów, abyśmy zwycięsko umieli pokonywać wszelkie namiętności zmysłowe, wiodące do grzechu.

 

Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień 2 (30.11) 

O Maryjo, Ciebie Bóg w swej nieskończonej Opatrzności zachował niczym arkę mistyczną od powszechnego potopu zła. Stań przy nas w godzinach próby i wesprzyj nas swą łaską, gdy grzech i przewrotność świata będą nas usiłowały ogarnąć swoim podstępnym działaniem i wtrącić na dno upadku.

 

Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Dzień 3 (1.12) 

O Maryjo, podobna do gołębicy o nieskalanej bieli, uniosłaś się nad brudem świata i uniknęłaśwszelkiej zmazy, kalającej ten padół ziemi. Spraw, aby dobra doczesne nie spętały nam ducha.

Naucz nas posługiwać się nimi dla chwały Bożej i pożytku bliźnich.

 

Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś

Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od

wszelkiej zmazy,

dozwól nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 4 (2.12)

O Maryjo, pełna łaski, odblasku świętości samego Boga, zachwycasz oczy i serca wszystkich

pokoleń ziemi, bo wiecznie jesteś piękna, kwiatem cnót wonnych okryta i owocami macierzyńskiej

miłości darząca. Uproś nam u Stwórcy łaskę, byśmy, pozbywszy się grzechu, kształtowali w sobie

Jego obraz, stając się odbiciem Jego doskonałości.

 

Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś

Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od

wszelkiej zmazy, dozwól nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana

naszego. Amen.

 

Dzień 5 (3.12)

O Maryjo, Ty z woli samego Boga stałaś się ogrodem zamkniętym i rajem przyobiecanym, do którego

podstępny wąż nie miał przystępu. Prosimy Cię, Matko, broń naszych dusz od przewrotnych działań

złego ducha, byśmy nigdy nie stali się jego ofiarą.

 

Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś

Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od

wszelkiej zmazy, dozwól nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana

naszego. Amen.

 

Dzień 6 (4.12)

O Maryjo, Ty ukazałaś się w ciemnościach znękanej grzechem ludzkości, jako jutrzenka nadziei,

okryta blaskiem niewinności. Rozpraszaj mgły zakłamania, w czarną noc naszej nędzy i upadku

błyśnij światłem porannej zorzy, niosąc zbawienie Pana.

 

Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 7 (5.12) 

O Maryjo, jesteś jak pole pokryte tysiącami róż kolorowych, których wonny zapach niweczy złowieszcze podmuchy. Pozwól nam Tobą oddychać, urokiem Twoich cnót się sycić, byśmy wpatrzeni w Ciebie, potrafili zachowywać dusze czyste i wolne od trujących wyziewów tego świata.

 

Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 8 (6.12) 

O Maryjo, pojawiłaś się na tej ziemi, jak lilia między cierniami, rozkwitła doskonałym pięknem i urzekająca swym wdziękiem duchowym. Dopomagaj nam rozwijać w sobie życie wewnętrzne, przeniknięte łaską niebieską, mimo pokus, burz namiętności i ataków przewrotnych ludzi.

 

Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 9 (7.12) 

O Maryjo, stałaś się świątynią Boga, Matką wszech żyjących, drzwiami zbawionych, Królową wszystkich Świętych I ucieczką grzeszników. Bądź moją Matką I Przewodniczką, bym za Twoim przykładem unikał wszelkiego brudu moralnego, żył w coraz większej przyjaźni z Bogiem I stawał się wzorem życia prawdziwie chrześcijańskiego.

 

Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.