BÓG JEST MIŁOŚCIĄ A MY JEGO MIŁOSIERDZIEM!

Strażnicy Najświętszego Sakramentu

 

Strażnikami Najświętszego Sakramentu są osoby, które kochają Jezusa Eucharystycznego i chcą więcej czasu, przebywać z Nim na osobistej adoracji w ciszy. W ten sposób otrzymane siły, chcą spożytkować na bezinteresowną służbę i pełnienie uczynków miłosierdzia.

 

Również i Ty MOŻESZ zostać Strażnikiem Najświętszego Sakramentu

Zostań strażnikiem!

Posłańcy Chrystusa

 

Pustelnia jest częścią ruchu „Posłańcy Chrystusa”, który zrzesza w sobie ludzi, chcących przeżywać swoje życie w sposób radykalny. Jest to ruch odnowy i duchowego zjednoczenia. Przynależność do niego jest nieformalna.

Więcej

Najnowsze treści znajdziesz w zakładce Aktualności.

Aktualności

Ważne informacje

Stałe punkty programu w Pustelni:

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – 24h

 

EUCHARYSTIA

 

w dni powszednie – godz.12.00
w niedziele – godz. 9.30

 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

codziennie – godz. 15.00

 

LITURGIA GODZIN

w dni powszednie:
Godzina Czytań – godz. 5.30
Jutrznia z rozmyślaniem – godz. 6.15
Nieszpory – godz. 16.45
w niedziele:
Godzina Czytań i Jutrznia – godz. 6.45
Nieszpory – godz. 18.00

 

NOC KONFESJONAŁU:

w każdy piątek
od godz. 21.00 do 24.00

 

Oczywiście, do kaplicy można przybyć wcześniej i zostać dłużej, aby Adorować Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie, gdyż w pustelni, od 1 listopada 2017, jest wieczysta – całodobowa adoracja.

 

Inne ważne informacje:

 

1. W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się spotkanie formacyjne dla Strażników Najświętszego Sakramentu – połączone jest ono z nabożeństwem pierwszo sobotnim i rozpoczyna się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, potem różaniec, rozważanie tajemnic różańcowych, Eucharystia i konferencja.

 

2. Każdego 13 dnia miesiąca – zgodnie z prośbą Maryi o nowe nabożeństwo, w czasie objawienia w Montichiari, w czasie modlitwy różańcowej o godz. 20.00 modlimy się za kapłanów i osoby zakonne z prośbą o wierność powołaniu dla nich i przebłaganie za grzechy niewierności.

 

3. W każdy poniedziałek, w czasie modlitwy różańcowej o godz. 20.00, modlimy się o dar rozeznania powołania dla młodych ludzi i wierność powołaniu dla nas wszystkich.

 

Pozostałe informacje – wraz zaproszeniem do uczestnictwa w życiu pustelni są zawarte w regulaminie domu i planie dnia.

Pustelnia Salezjańska w Marszałkach – nietypowa propozycja rekolekcyjna

JEZUS RODZI SIĘ W CISZY!

 

Tam, gdzie nikt się Go nie spodziewał;

Tam, gdzie ludzie z reguły nie mieszkają;

Tam, gdzie dla zwierząt jest przytułek;

Tam właśnie narodził się Jezus!

A Ty, gdzie Go szukasz?

Za suto zastawionym stołem;

W pałacu ozłoconym po sufit;

Wśród biznesmenów, naukowców czy menagerów;

Na balu, stadionie  czy w parku?

Czy tam możesz też Go odnaleźć?

TAK, ale pod jednym warunkiem:

 

ZAPAMIĘTAJ!

 

On jest wszędzie tam, gdzie Ty jesteś!

Z tym tylko założeniem, że w swoim sercu zrobiłeś MU miejsce!

Życzę Ci, abyś w czasie Bożego Narodzenia,

w swoim sercu znalazł miejsce na czas pustyni – SAM NA SAM Z JEZUSEM!

Bo On mówi w ciszy, bez wzmacniaczy i przedłużaczy!

On mówi wprost do serca!

On nadaje na Twojej częstotliwości!

On zna Ciebie od podstaw i do głębi,

Dlatego nie ukrywaj się przed Nim!

DAJ MU WSZYSTKO a wszystko od Niego otrzymasz!

Z darem modlitwy i Bożym błogosławieństwem
NA CZAS ŚWIĘTOWANIA BOŻEGO NARODZENIA,
Życzy 
pamiętający o wszystkich 
przybywających na rekolekcje i adorację do pustelni
oraz tych, 
jeszcze niezdecydowanych a często zaglądających na stronę pustelni,
Ks. Dariusz Szyszka 
salezjanin-pustelnik

Mam nadzieję, że ten dom będzie służył dla ożywienia ducha, dla wyciszenia, dla dobra duchowego człowieka. W dobie laicyzacji takie domy są potrzebne - powiedział biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. i poświęcił dom rekolekcyjny oraz chatę pustelnika w Marszałkach, w diecezji kaliskiej. Pustelnia Salezjańska „Ognisko Miłosierdzia”, która zainaugurowała dzisiaj swoją działalność, to nowa salezjańska propozycja dla poszukujących rekolekcji w duchu pustyni.

Pustelnia Salezjańska „Ognisko Miłosierdzia” zaprasza przez cały rok do przeżycia indywidualnych rekolekcji w duchu pustyni. Mogą w nich uczestniczyć: kapłani, osoby konsekrowane, świeccy i młodzież powyżej 18 roku życia, zarówno mężczyźni jak i kobiety.
– Dom, w którym kiedyś mieszkaliśmy i pracowaliśmy, gdzie było życie wspólnotowe salezjanów, obecnie stał się taką propozycją wyciszenia się, modlitwy, nawiązania głębszej relacji z Bogiem, odejścia na chwilę od świata po to, żeby inaczej spojrzeć na swoje życie – w rozmowie z KAI zaznaczył inspektor Jarosław Pizoń, przełożony zakonny Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu.

Duchowny uważa, że dom będzie służył także rozpoznawaniu powołania dla ludzi młodych, którzy poszukują swojej drogi w życiu. – Myśl jest taka, żeby poprzez pracę, modlitwę i kontemplację człowiek mógł przebywać sam na sam z Bogiem oraz braćmi i mógł utrzymać się z pracy własnych rąk – zaznaczył salezjanin.

Przełożony salezjanów dodał, że każdy z uczestników rekolekcji odpowiada osobiście za sposób przeżywania tego czasu, pamiętając zawsze, że najważniejszą sprawą jest troska o coraz głębszy kontakt z Bogiem.

W pustelni w Marszałkach będzie wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu, dlatego powstaje nowa wspólnota Strażnicy Najświętszego Sakramentu. – Zaproszeni są do niej wszyscy, którzy ukończyli 18 rok życia. Każdy, kto pragnie systematycznie spotykać się z Jezusem Eucharystycznym na adoracji, aby trwać z Nim na modlitwie w ciszy i uczyć się, co znaczy „kontemplacja w działaniu”, może wpisywać się do Księgi Strażników Najświętszego Sakramentu – tłumaczy ks. Dariusz Szyszka, salezjanin pustelnik Pustelni Salezjańskiej w Marszałkach.
Kapłan dodaje, że każdy może przybyć do Kaplicy Wieczystej Adoracji, do Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach, który mieści się w budynku dawnej plebani, w dowolnym, wybranym przez ciebie czasie, aby pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem.

Pustelni Salezjańskiej „Ognisko Miłosierdzia” patronują Niepokalana Wspomożycielka i Wszyscy Święci.
Szczegółowe informacje o nowym dziele salezjańskim można znaleźć na stronie internetowej: www.pustelniamarszalki.pl.

Salezjanie są związani z Marszałkami od 1931 r. Pierwszym salezjaninem, który tutaj przybył był ks. Marcin Jankowski. W tym czasie rozpoczęto prace przygotowawcze do otwarcia Wydziału Filozofii Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Dyrektorem został ks. Teodor Kurpisz.

W tamtym czasie zorganizowano akcję oświatowo-społeczną, powstała grupa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Oratorium, Kółko Rolnicze, Spółka Drenarska, Przysposobienie Rolnicze dla Młodzieży, Kółko Włościanek i ZHP.
Następny dyrektor, ks. Adam Cieślar wspólnie z mieszkańcami wioski podjął decyzję przebudowy owczarni na kaplicę seminaryjną, z której mogliby korzystać także wierni z wioski. Pracy błogosławił przybyły z Poznania kard. August Hlond, salezjanin, prymas Polski.

Po wybuchu II wojny światowej salezjanie zostali wypędzeni z Marszałek, ale powrócili tutaj w 1945 r. do Marszałek, gdzie zostało otworzone Niższe Seminarium Duchowne.

Z Marszałkami związany był także salezjanin abp Antoni Baraniak, który trafił tutaj 29 grudnia 1955 r. po dwuletnim pobycie w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Zachowała się jego fotografia z własnoręczną adnotacją: „Domowi Salezjańskiemu w Marszałkach, który w dniach od 29 grudnia 1955 do 1 kwietnia 1956 był dla mnie przystanią pokoju po burzliwych przeżyciach więzienia z całego serca błogosławię + Biskup Antoni Baraniak – Marszałki, 2 grudnia 1956”.