Aktualności

NOWA EWANGELIZACJA

PODAJ DALEJ – OD SERCA DO SERCA

Dnia 31 lipca 2021 roku, rozpoczęliśmy nowe dzieło ewangelizacyjne w pustelni salezjańskiej w Marszałkach. 

Jest to odpowiedź na potrzeby czasu i chwili!

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba przemyślenia i wyznaczenia nowych działań na rzecz przemiany świata w duchu Ewangelii. 

Dziś nie wystarczą już kursy i masowe wydarzenia o treści religijnej.

Dziś potrzeba „PRZEKAZU WPROST” – od serca do serca!

Nowe dzieło ewangelizacyjne, które rozpoczynamy, ma za swoich patronów dwóch gigantów duchowych: ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI I ŚW. JANA BOSKO. Oni, z odwagą i entuzjazmem, zapoczątkowali w swoich czasach dzieło nowej ewangelizacji w nowym stylu.

Kiedy inni byli ogarnięci strachem, kiedy  sytuacja była bardzo trudna, kiedy Kościół katolicki przeżywał kryzys i był w zagrożony atakiem ze strony świata, Oni pokazali, że ratunek jest w Jezusie Chrystusie!

TERAZ KOLEJ NA NAS! 

Całe to dzieło zanurzyliśmy we PRZENAJDROŻSZEJ KRWI  JEZUSA CHRYSTUSA i ofiarowaliśmy w ręce NIEPOKALANEJ WSPOMOŻYCIELKI.

Przejdźmy teraz do meritum sprawy!

Zapraszamy chętnych, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych – nazywamy się „KOMANDOSI CHRYSTUSA”. 

Spotkania formacyjne, to Eucharystia wraz z konferencją, będziemy je mieli

w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.00, w pustelni salezjańskiej w Marszałkach.

Pierwsze spotkanie formacyjne  odbyło w 6 sierpnia 2021 r., w święto Przemienienia Pańskiego. To spotkanie poświęciliśmy przypomnieniu sobie kerygmatu naszej wiary! 

Poniżej zostanie podanych kilka informacji o kerygmacie oraz linki, gdzie można pogłębić tę tematykę.

Metodą naszego działania jest prosty gest – PODAJ DALEJ

W tym celu, dla poznania tej metody, zachęcamy do obejrzenia filmu „Podaj dalej”. 

Zadanie polega na przekazaniu trzem kolejnym osobom tego co sam zrozumiałem – oczywiście z pasją ewangelizatora, danie świadectwa o swojej miłości do Chrystusa i Kościoła, a te osoby czynią to samo wobec następnych trzech osób itd.. W ten sposób tworzy się sieć przekazu, która bardzo szybko się rozrasta.

Wierzymy w to głęboko, że WIARA, dzięki odwadze i gorliwości komandosów Chrystusa dotrze do najdalszych zakątków ziemi i opanuje cały świat, czyniąc z niego ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ!!!

Przeżyj razem z nami przygotowanie do Zesłania Ducha Świętego w pustelni

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

14-21 maja 2021r. - godz. 19.30

Konferencje na temat: 

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA

 

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

Temat: ŻYJMY DUCHOWOŚCIĄ SAKRAMENTALNĄ!

22 maja 2021r. - rozpoczynamy o godz. 20.00

w programie

  • SAKRAMENTALNA DROGA KRZYŻOWA 
  • RÓŻANIEC ODNOWY SAKRAMENTALNEJ 
  • ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
  • BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
  • MSZA ŚW. O PÓŁNOCY

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

23 maja 2021r., o godz. 00.00

Uroczysta EUCHARYSTIA

intencja

prośba o wylanie Ducha Świętego i dary Ducha Świętego dla uczestników liturgii!

 

NOWENNA DO MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 15-23 maja 2021

Maryja będzie czuwała razem z nami – jak z Apostołami w Wieczerniku! 

UROCZYSTOŚĆ MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH I MATKI KOŚCIOŁA 

24 maja 2021r.

Msze św.  w pustelni: godz. 12.00 i 18.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PUSTELNI!!!

WIELKI POST W PUSTELNI

ŚRODA POPIELCOWA – Msza św. o godz. 6.15  i 12.00

DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek, po Koronce, o godz. 15.00

GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę, o godz. 19.30, z kazaniem pasyjnym – temat: DUCHOWOŚĆ SAKRAMENTALNA – Sakramenty są darem Jezusa.

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA – od 10 do 18 marca, w czasie nabożeństwa wieczornego, o godz. 19.30 – temat konferencji: PROSTOTA i GŁĘBIA LITURGII – słowa, gesty i postawy w liturgii.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA – 19 marca, Msza św. o godz. 12.00 i 18.00 – w int. dziękczynno-błag.  za Strażników Najświętszego Sakramentu i dobrodziejów pustelni.

 

Msze św. niedzielne, w pierwszą środę, czwartek i sobota marca oraz 13 dzień miesiąca, a także nabożeństwa  i inne spotkania formacyjne w pustelni, wg stałego porządku! 


W KWIETNIU PIERWSZY TYDZIEŃ TO WIELKI TYDZIEŃ – przeżyjmy go jak najgłębiej!


Serdecznie zapraszam, życzę głębokich wielkopostnych przeżyć  i z serca błogosławię, ks. Darek  sdb

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSKO

Przed uroczystością św. Jana Bosko ( 31 stycznia) 

Odmawiamy 9-dniową nowennę, dzięki której możemy wyprosić wiele łask u Boga. Módlmy się w osobistych intencjach pamiętając również o młodzieży i Rodzinie Salezjańskiej. Dziękujmy też Panu Bogu, za Świętego Jana Bosko, bo bez Niego nie byłoby tego wszystkiego.

Intencja specjalna nowenny:

PROSZĘ O WŁĄCZENIE SIĘ W MODLITWĘ O ŁASKĘ UZDROWIENIA 

DLA NOWONONARODZONEGO DZIECKA – MAŁGOSI!


Dzień pierwszy

Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej , częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu. Amen

Po każdej modlitwie przez wszystkie dni nowenny:

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Módl się za nami św. Janie Bosko

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Dzień drugi

Święty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci. Amen

Ojcze nasz (…)

Dzień trzeci

Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo. Amen

Ojcze nasz (…)

Dzień czwarty

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień piąty

Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień szósty

Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień siódmy

Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień ósmy

Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen
Ojcze nasz (…)

Dzień dziewiąty

Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen
Ojcze nasz (…)