Aktualności

PLAN REKOLEKCJI

/18-20 października 2019 r./

Hasło: MIŁOŚĆ STRAŻNICZKĄ PRAWDY!

 

18 października (piątek)

1 dzień- MIŁOŚĆ NIGY NIE USTAJE

16.30      Nieszpory, Litania do Wszystkich Świętych i indywidualne błogosławieństwo

17.00    Msza św. w intencji dzieła „SZTURMUJEMYNIEBO.PL” – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aniołów i Koordynatorów

    Dziękczynienie

18.00    Wspólne przygotowanie kolacji

18.30    Kolacja 

    Sprzątanie po kolacji

19.30    Konferencja wstępna

    GRANICĄ MIŁOŚCI JEST MIŁOŚĆ BEZ GRANIC!

    

20.00    RACHUNEK SUMIENIA, RÓŻANIEC, LITANIA DO ŚW. JÓZEFA, KOMPLETA 

modlitwa w intencjach SZTURMUJEMYNIEBO.PL (7xOjcze Nasz)     

21.00    Apel i słówko na dobranoc (Jezus upada pod krzyżem – DLACZEGO?)

21.00 – 24.00     NOC KONFESJONAŁU – okazja do spowiedzi 


19 października (sobota)

2 dzień- PRAWDA SAMA SIĘ OBRONI

7.30     Modlitwy poranne 

konferencja wprowadzająca w tematykę dnia


8.00     Wspólne przygotowanie śniadania

8.30    Śniadania

    Sprzątanie po śniadaniu 

9.30    Próba śpiewu

10.00    Konferencja

    PRAWO ROZUMU


    Czas na dyskusję, dzielenie się i świadectwa

Okazja do spowiedzi

11.45    Modlitwa południowa i błogosławieństwo    

12.00     Msza św. w intencji: za życie dzieci polecanych w dziele modlitwy SZTURMUJEMYNIEBO i tych których życie jest zagrożone

    modlitwa w intencjach SZTURMUJEMYNIEBO.PL (3xZdrowaś Maryjo)

    Dziękczynienie

13.00    Wspólne przygotowywanie obiadu

13.30    Obiad 

    PRAC TO TEŻ MODLITWA! MODLITWA ŻYCIA I ŻYCIEM – ZAPRASZAMY DO PRACY!

15.00    Koronka do Bożego Miłosierdzia

    Konferencja

    PRAWO WIARY!

    Dyskusja

16.30    PODWIECZOREK – TO TAKŻE MODLITWA, WAŻNIEJSZE OD JEDZENIA JEST SPOTKANIE !

17.30     Wspólne przygotowanie kolacji 


18.00    Nieszpory i Litania do Wszystkich Świętych


18.30     Kolacja

    WSPÓLNE SPRZĄTANIE DOMU – NA NIEDZIELĘ !

20.00    RACHUNEK SUMIENIA, RÓŻANIEC, LITANIA DO ŚW. JÓZEFA, KOMPLETA

21.00    Apel i słówko na dobranoc (WYZWOLENIE I UZDROWIENIE PRZEZ POST!)

21.30    NOC NIKODEMA – osobiste spotkanie z Panem 

WYBIERZ PRAWDĘ I ŻYJ MIŁOŚCIĄ!


20 października (niedziela)

3 dzień- STRZEŻ PRAWDY SIŁĄ MIŁOŚCI!

7.30    Poranne modlitwy – Jutrznia 

8.15     Przygotowanie śniadania

8.30    Śniadanie

    NIEDZIELNA KAWA – dzielenie się owocami rekolekcji !

10.00    Msza św. w intencji: za życie dzieci polecanych w dziele modlitwy SZTURMUJEMY NIEBO i tych których życie jest zagrożone/

    modlitwa w intencjach SZTURMUJEMYNIEBO.PL (3xZdrowaś Maryjo)

12.00    Konferencja

    BÓG JEST MIŁOŚCIĄ A MY JEGO MIŁOSIERDZIEM!!!

Dyskusja

13.00    Przygotowanie obiadu

Obiad

Sprzątanie po obiedzie

    Rozjazd

 

STAŁE PUNKTY PROGRAMU:

Eucharystia:

 w niedziele – godz. 10.00

w dni powszednie – godz. 12.00


Koronka do Bożego Miłosierdzia  - codziennie o godz. 15.00


Liturgia Godzin w dni powszednie

Godzina Czytań – godz. 5.00

Jutrznia z rozmyślaniem – godz. 6.00

Nieszpory z Litanią do Wszystkich Świętych – godz. 18.00


Rachunek sumienia, Różaniec i Kompleta – codziennie o godz. 20.00


AKTUALNOŚCI – PAŹDZIERNIK 2019

 • W PIERWSZĄ ŚRODĘ WRZEŚNIA (02.10) o godz. 17.00 – uczcimy serce św. Józefa – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie dla Posłańców Chrystusa.


 • W PIERWSZĄ SOBOTĘ WRZEŚNIA (05.10) o godz. 15.00, aby spotkanie modlitewne, wynagradzające za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie całej wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu. 


 • 13.10. 2019  – NOWE NABOŻEŃSTWO 

MODLITWA – WYNAGRODZENIE – POKUTA”, w intencji kapłanów i zakonników Msza św. z procesją eucharystyczną i różańcem o godz. 19.00

 • 18-20.10.2019 – REKOLEKCJE W PUSTELNI 

dla wspólnoty modlitewnej Szturmujemy Niebo, duchowo z nami zjednoczonej.

Tematyka rekolekcji: MIŁOŚĆ STRAŻNICZKĄ PRAWDY!

Zaproszeni są również Strażnicy Najświętszego Sakramentu,

Program pojawi się już niebawem!!!


 • 31.10.2019 – JUBILEUSZ PUSTELNI - 2 lata !!!

Rozpoczynamy o godz. 18.00. 

W programie

Uroczysta Eucharystia – w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, 

której będzie przewodniczył: ks. Inspektor Jarosław Pizoń,

oraz wspólna Agapa!


W duchowej łączności Strażnicy Najświętszego Sakramentu 

i z błogosławieństwem, ks. Darek

 

STAŁE PUNKTY PROGRAMU:

Eucharystia:

 w niedziele – godz. 10.00

w dni powszednie – godz. 12.00

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia  - codziennie o godz. 15.00

 

Liturgia Godzin w dni powszednie

Godzina Czytań – godz. 5.00

Jutrznia z rozmyślaniem – godz. 6.00

Nieszpory z Litanią do Wszystkich Świętych – godz. 18.00

 

Rachunek sumienia, Różaniec i Kompleta – codziennie o godz. 20.00

 

AKTUALNOŚCI – WRZESIEŃ 2019

 • W PIERWSZĄ ŚRODĘ WRZEŚNIA (04.09) o godz. 17.00uczcimy serce św. Józefa – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie dla Posłańców Chrystusa.

 

 • W PIERWSZĄ SOBOTĘ WRZEŚNIA (07.09) o godz. 15.00, aby spotkanie modlitewne, wynagradzające za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie całej wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu. 

 

 • 13.09  – NOWE NABOŻEŃSTWO – Msza św. z procesją eucharystyczną i różańcem o godz. 19.00

 

STAŁE PUNKTY PROGRAMU:

Eucharystia:

 w niedziele – godz. 10.00

w dni powszednie – godz. 12.00

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia  - codziennie o godz. 15.00

 

Liturgia Godzin w dni powszednie

Godzina Czytań – godz. 5.00

Jutrznia z rozmyślaniem – godz. 6.00

Nieszpory z Litanią do Wszystkich Świętych – godz. 18.00

 

Rachunek sumienia, Różaniec i Kompleta – codziennie o godz. 20.00

 

AKTUALNOŚCI – LIPIEC 2019

 • W PIERWSZĄ ŚRODĘ LIPCA (03.07) o godz. 17.00uczcimy serce św. Józefa – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie dla Posłańców Chrystusa.

 

 • W PIERWSZĄ SOBOTĘ LIPCA (06.07) o godz. 15.00, aby spotkanie modlitewne, wynagradzające za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi – nabożeństwo, Msza św. i spotkanie całej wspólnoty Strażników Najświętszego Sakramentu. 

 

 • 13.07  – NOWE NABOŻEŃSTWO – Msza św. z procesją eucharystyczną i różańcem o godz. 19.00

 

NOWE NABOŻEŃSTWO

Modlitwa – wynagrodzenie – pokuta, w int. kapłanów i zakonników.

 

Matka Boża prosiła o to Pierinę w Monticchiari: życzę sobie, aby 13. dzień każdego miesiąca był obchodzony jako dzień maryjny, który powinno poprzedzić 12 dni przygotowania w modlitwie. Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę – rozpoczynamy od dziś 01.07! – oto nasze modlitwy przygotowania:

DUSZO CHRYSTUSOWA

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,

Krwi Chrystusowa, napój mnie. 

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,

Na wieki wieków. Amen.

MODLITWA O SERCE CZYSTE, WIERNE I MOCNE W DOBREM

3 razy „Zdrowaś Maryjo”

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie

Najświętszej Maryi Panny

zgotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie 

i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa

zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy.

Daj nam, za Jej przyczyną, dojść do Ciebie bez grzechu.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
W duchowej łączności Strażnicy Najświętszego Sakramentu 

i z błogosławieństwem, ks. Darek