Aktualności

W Triduum Paschalne, Mszy świętych i Adoracji Najświętszego Sakramentu nie będzie w Pustelni salezjańskiej – będzą ona w naszym kościele parafialnym w Marszałkach.
Wraz ze wspólnotą Strażników Najświętszego Sakramentu włączamy się w ich przeżywanie.
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!!!
Zapraszamy do włączenia się w przeżywanie razem z nami Liturgii Godzin, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
Kto nie może przybyć do Marszałek, niech połączy się z nami duchowo – oto teksty modlitw (Godziny czytań i Jutrzni).
W Wielki Piątek przeżyjemy również „Ćwiczenie Dobrej Śmierci” – mamy do niej się dobrze przygotować! Tekst tych modlitw również dołączamy – do wykorzystania w czasie duchowej łączności z nami. ZAPRASZAMY!