Strażnicy Najświętszego Sakramentu

1. Strażnikami Najświętszego Sakramentu są osoby, które kochają Jezusa Eucharystycznego i chcą więcej czasu, przebywać z Nim na osobistej adoracji w ciszy. W ten sposób otrzymane siły, chcą spożytkować na bezinteresowną służbę i pełnienie uczynków miłosierdzia.

 

2. Ich głównym zadaniem jest troska o to, aby Adoracja Najświętszego Sakramentu w domu rekolekcyjnym, mogła odbywać się nieustannie: cały rok, każdego dnia, przez całą dobę.

 

3. Strażnicy Najświętszego Sakramentu, w duchu współodpowiedzialności, włączą się także w troskę o dom rekolekcyjny i przygotowywanie posiłków dla domowników i gości. Oni zatroszczą się również o zachowywanie przez wszystkich regulaminu domu, a dbając o porządek w domu rekolekcyjnym, dadzą świadectwo bezinteresownej służby.

 

4. Chcących podjąć się tego zadania informujemy, że Strażnikiem Najświętszego Sakramentu, zostaje się w momencie wpisania się do „Księgi członkowskiej Strażników Najświętszego Sakramentu” (zapisy rozpoczynamy od 15 października 2017 r.). Osoba zapisująca się, nie składa żadnych specjalnych przyrzeczeń; jest to zwykłe ludzkie zobowiązanie, wynikające z chrześcijańskiej miłości do Pana Jezusa i woli bezinteresownej służby bliźnim.

 

5. Zaproszenie do bycia Strażnikiem Najświętszego Sakramentu, jest skierowane do wszystkich, którzy ukończyli już 18 rok życia i chcą w sposób systematyczny włączać się aktywnie w to dzieło salezjańskiej pustelni „Ognisko Miłosierdzia” w Marszałkach.

 

6. Strażnicy Najświętszego Sakramentu będą mieli zapewniony pobyt w pustelni. Do dyspozycji będą mieli dwa pokoje w domu rekolekcyjnym: jeden dla mężczyzn (na II piętrze) i jeden dla kobiet (na I piętrze).

 

7. Przyjmując tę posługę, czują się współodpowiedzialnymi za dzieło i jako tacy są w  stanie przyjmować różnego rodzaju  niedogodności i niewygody w duchu pokory i z radością.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  ZGŁOŚ SIĘ TELEFONICZNIE DO KSIĘDZA DARKA LUB ZRÓB TO OSOBIŚCIE W PUSTELNI.