Obecnie

PUSTELNIA SALEZJAŃSKA „OGNISKO MIŁOSIERDZIA” W MARSZAŁKACH

Pustelnia Salezjańska „Ognisko Miłosierdzia” w Marszałkach  jest nową, salezjańską propozycją w ramach programu Nowej Ewangelizacji,  skierowaną do tych, którzy mają odwagę

ODDAĆ BOGU WSZYSTKO I SŁUCHAĆ JEGO GŁOSU!

Pustelnia, jest miejscem, gdzie można przeżyć czas rekolekcji osobistych w duchu pustyni . 

 

  Można przyjechać do Marszałek – na kilka godzin, dzień, kilka dni, tydzień i na dłużej, aby w ciszy tego miejsca, poprzez życie w warunkach bardzo skromnych, bez kontaktu ze światem mediów  i techniki, poprzez bardziej intensywną modlitwę, codzienną Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu i kierownictwo duchowe oraz  pracę fizyczną, uczyć się rytmu wiary. Ten rytm sprawia, że nasze życie jest  ukierunkowane na Boga, a  modlitwa, praca i wszystkie czynności dnia powszedniego, stają się częścią składową życia w wierze!

 

Bóg chce bowiem, abyśmy byli z Nim zjednoczeni zawsze i wszędzie, w czasie zwyczajnego, codziennego życia. W ciszy salezjańskiej pustelni, możemy usłyszeć Jego głos, rezygnując na jakiś czas z  szumu świata.  By w codzienności  rozpoznać  głos Boga – trzeba znaleźć dla Niego czas, nauczyć się słuchać Boga w ciszy! Bo Bóg  mówi w ciszy!

 

 Regulamin, plan dnia oraz wiele innych informacji i materiałów, użytecznych do dobrego przeżycia  czasu osobistych rekolekcji w duchu pustyni, znajduje się na stronie: www.pustelniamarszalki.pl.

 

W pustelni w Marszałkach,  od 1 listopada 2017 r. będzie wieczysta  Adoracja Najświętszego Sakramentu, dlatego też, od 15 października 2017 roku, powstaje nowa wspólnota:

 

STRAŻNICY NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

 

 Zaproszeni są do niej wszyscy, którzy ukończyli  18 rok życia. Każdy, kto pragnie systematycznie spotykać się z Jezusem Eucharystycznym na Adoracji,  aby trwać z Nim na modlitwie w ciszy i uczyć się, co znaczy „kontemplacja w działaniu”, może wpisać się do Księgi  Strażników Najświętszego Sakramentu.

 Pamiętaj jednak, że nie od razu musisz stać się Strażnikiem Najświętszego Sakramentu, możesz przybyć do Kaplicy Wieczystej Adoracji, do Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach  – w budynku dawnej plebanii –  w dowolnym, wybranym przez ciebie czasie, aby:

 

 Spędzić  chwilę z Panem i  Jemu oddać  wszystko!

 

 Pamiętaj, że Jezus czeka na Ciebie i chce Ci błogosławić!   Każdego  dnia, przed Mszą świętą, będzie indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem!

 

Jezus czeka na Ciebie!

 

 Już od 1 listopada 2017 roku zaczyna funkcjonować  Dom Rekolekcyjny   w Marszałkach,  który jako pustelnia, pragnie tchnąć nowością życia w wierze i radością  z wyboru  Jezusa  naswojego  Pana i Zbawiciela! Tak też wpisuje się w nurt NOWEJ EWANGELIZACJI!

Od lipca 2017 roku trwają pracę nad adaptację Domu w Marszałkach.

Przyjaciele księdza Darka przyjeżdżają aby pomóc w pracach porządkowych.

Oto kilka zdjęć.

Ks.Dariusz Szyszka w korytarzu

ks. Darek Szyszka odprawia mszę świętą w pokoju gdzie niegdyś internowany był abp Antoni Baraniak

Dorga wjazdowa

To przy tej figurce Matki Bożej seminarzyści którzy mieszkali w domu często spotykali się na modlitwach

Nowo powstała kaplica Domu. 

zdj z 29 lipca 2017

kaplica Domu 

zdj z 6.09.2017

Galeria