Posłuchaj Pustelnika

Prezent pustelnika dla wszystkich kapłanów
KAPŁAŃSTWO – TO NIE MOJA WŁASNOŚĆ

Gościnna pustelnia – Pustelnia Salezjańska w Marszałkach

Pustelnia jest odpowiedzią na potrzeby i pragnienia ludzi wierzących chcących przeżywać swoje życie chrześcijańskie w duchu ewangelicznego radykalizmu.

Propozycja ta skierowana jest do osób, które:
– chcą się zatrzymać, aby zastanowić się nad swoim życiem;
– chcą rozgrzać swe serce w OGNISKU BOŻEGO MIŁOSIERTDZIA;
– chcą w warunkach innych niż zwykle: w samotności, w ciszy, na modlitwie i w czasie pracy, przed Najświętszym Sakramentem i pod opieką kierownika duchowego rozeznawać głos Boga – CZEGO PAN BÓG DZIŚ ODE MNIE OCZEKUJE;
– chcą lepiej zrozumieć słowa „BĄDŹ WOLA TWOJA”;
– chcą w końcu zacząć się cieszyć życiem w bliskości z Bogiem;
– nie chcą już żyć powierzchownie;
– chcą wreszcie powiedzieć Bogu swoje „TAK” i z gorliwością kroczyć drogą świętości;
– chcą być w dzisiejszym świecie bezkompromisowymi świadkami Jezusa Chrystusa!

Pustelnia jest częścią ruchu „Posłańcy Chrystusa”, który zrzesza w sobie ludzi, chcących przeżywać swoje życie w sposób radykalny. Jest to ruch odnowy i duchowego zjednoczenia. Przynależność do niego jest nieformalna.

Te i wiele innych informacji możemy znaleźć na stronie internetowej Pustelni Salezjańskiej „Ognisko Miłosierdzia”, a już dzisiaj na naszej antenie w audycji ASpekty codzienności zapraszamy do wysłuchania rozmowy z księdzem pustelnikiem Dariuszem Szyszką SDB:

Adam Szymański – ASpekty codzienności – Gościnna pustelnia – rozmowa w Marszałkach z księdzem Salezjaninem Dariuszem Szyszką SDB

Posłuchaj

Salezjanin pustelnik używa dwóch strojów: habitu pustelnika i sutanny.

 

W habicie pustelniczym, chodzi ubrany na co dzień, żyjąc w pustelni.

W sutannie (która jest salezjańskim habitem), chodzi gdy posługuje duszpastersko na zewnątrz pustelni, gdy wyjeżdża poza pustelnię lub gdy występuję publicznie.

 

Zarówno jeden jak i drugi strój są poświęcone (habit pustelniczy poświęcił ordynariusz kaliski, bp Edward Janiak, w dniu poświęcenia pustelni, 1 listopada 2017 r.); obydwa stroje są zewnętrznymi znakami życia zakonnego.