Czym jest pustelnia?

Pustelnia jest odpowiedzią na potrzeby i pragnienia ludzi wierzących chcących przeżywać swoje życia chrześcijańskiego w duchu ewangelicznego radykalizmu.

 

Propozycja ta skierowana jest do osób, które:
– chcą się zatrzymać, aby zastanowić się nad swoim życiem;
– chcą rozgrzać swe serce w OGNISKU BOŻEGO MIŁOSIERTDZIA;
– chcą w warunkach innych niż zwykle: w samotności, w ciszy, na modlitwie i w czasie pracy, przed Najświętszym Sakramentem i pod opieką kierownika duchowego rozeznawać głos Boga – CZEGO PAN BÓG DZIŚ ODE MNIE OCZEKUJE;
– chcą lepiej zrozumieć słowa „BĄDŹ WOLA TWOJA”;
– chcą w końcu zacząć się cieszyć życiem w bliskości z Bogiem;
– nie chcą już żyć powierzchownie;
– chcą wreszcie powiedzieć Bogu swoje „TAK” i z gorliwością kroczyć drogą świętości;
– chcą być w dzisiejszym świecie bezkompromisowymi świadkami Jezusa Chrystusa!

 

Pustelnia jest częścią ruchu „Posłańcy Chrystusa”, który zrzesza w sobie ludzi, chcących przeżywać swoje życie w sposób radykalny. Jest to ruch odnowy i duchowego zjednoczenia. Przynależność do niego jest nieformalna.

 

PUSTELNIA SALEZJAŃSKA „OGNISKO MIŁOSIERDZIA”
w Marszałkach

 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ A MY JEGO MIŁOSIERDZIEM!