VII Krajowe Forum Adoracji Najświętszego Sakramentu

VII Krajowe Forum Adoracji Najświętszego Sakramentu

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach.
Prosimy o potwierdzenie otrzymanego zaproszenia i programu oraz o przesłanie liczby osób biorących udział w Forum, podając: imię, nazwisko, numer telefonu.
Ostateczny termin zgłaszania uczestników upływa 3 listopada 2018 r.
Prosimy o modlitwę o światło Ducha Świętego dla wygłaszających konferencje, o sprawną organizację oraz owoce i łaski płynące z udziału w Forum dla wszystkich adorujących Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Z modlitwą przed Najświętszym Sakramentem z upoważnienia Ojca Proboszcza – Alana Ruska
Barbara Mrozek
VII Krajowe Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan (Ps 34,9)
16–17–18 listopada 2018 r.
Program
Piątek, 16.11.2018 r.
16:00-18:00  Rejestracja uczestników – Dom Parafialny, ul. Związkowa 20,  zakwaterowanie u rodzin
18:30 Inauguracyjna Msza św. w bazylice
19:30-20:30 Wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice z udziałem scholi bazylikowej
Sobota, 17.11.2018 r.
8:45 Otwarcie forum: o. proboszcz Alan Rusek – Dom Parafialny
9:00-9:45 Konferencja – o. dr Dydak Rycyk OFM: „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan”
10:00-10:45 Konferencja – pan Mariusz Drapikowski
10:50-11:15 Poczęstunek
12:00 Eucharystia w bazylice
13:00-13:45 Obiad
14:00-14:50 Konferencja – pan Mariusz Drapikowski
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20-16:30 Wymiana doświadczeń w ramach tematyki „Jak zachęcać nowych adorujących – dorośli, młodzież, dzieci”
16:30-17:10 Poczęstunek
17:15-18:00 Świadectwa
18:00-18:45 Spektakl Teatru Ewangelizacyjnego KEFAS – Dom Parafialny
18:50 Sprawy bieżące, pytania, ogłoszenia, krótka relacja z warsztatów
19:30 Indywidualna adoracja w ciszy w kaplicy fatimskiej
Niedziela, 18.11.2018 r.
8:30 Wyjazd do Izby Pamięci Kopalni Wujek
11:00 Eucharystia w bazylice z udziałem Chóru św. Grzegorza
12:30 Obiad
13:30 Pożegnanie, błogosławieństwo i rozesłanie uczestników Forum
No Comments

Post a Comment