POŚWIĘCENIE NOWEGO KRZYŻA W KAPLICY

POŚWIĘCENIE NOWEGO KRZYŻA W KAPLICY

Dnia 3 kwietnia 2019 r., Ksiądz Biskup Stanisław Napierała, wizytując parafię w Marszałkach, nawiedził także naszą pustelnię, pomodlił się, poświęcił nowy Krzyż, skierował kilka słów pełnych ciepła i serdeczności do obecnych Strażników Najświętszego Sakramentu i nam pobłogosławił oraz prosił o modlitwę!

Pamiętajmy w modlitwie

o całej diecezji kaliskiej i jej pasterzach

oraz naszej parafii i księdzu proboszczu!

No Comments

Post a Comment